• My Image

  Närproducerat, nyttigt och välsmakande kött

  SOMMARTIDER
  från 2 juli till och med 9 augusti
  tisdag 10 - 17
  onsdag 10 - 17
  torsdag 10 - 17
  fredag 10 - 17
  lördag, söndag och måndag stängt

Sommartider

Från och med 2 juli till och med 9 augusti
tisdag 10 - 17
onsdag 10 - 17
torsdag 10 - 17 
fredag 10 - 17 
lördag, söndag och måndag stängt

 

Logon

Äta viltkött från det vilda

Det vilda köttet är vitamin- och mineralrikt. Det är magert. Det fett som finns i viltkött har hög halt av nyttigt Omega-3 och låg halt av det mindre nyttiga Omega-6. Viltköttet är dessutom fritt från antibiotika, färgämnen och andra främmande tillsatser. Viltkött är ekologiskt i ordets rätta bemärkelse. 

Att äta vilt är ingen vardaglig företeelse i det stora flertalet hushåll i Sverige. Av den totala köttkonsumtionen i vårt land svarar viltkött för mindre än 5% med älgkött som helt dominerande produkt omgiven av starka traditioner i folkdjupet. Vi menar att kött från vilt i många fall är vida överlägset kött från tamdjur, som kan framleva sitt liv i ’’storproduktion’’med långa transporter både före och efter slakt.
Vildsvin, och annat klövvilt är en viktig nationell resurs. Det har älgen varit under årtionden. ’’Det är dags att höja blicken och i ett vidare perspektiv lyfta fram viltköttets kvalitet som ekologisk och klimatsmart mat’’.

Med utgångspunkt från vår anläggning i Ytterjärna, strax efter Saltå Kvarn, vill vi bidra till och möta marknadens och konsumenternas successivt ökande intresse för närproducerat, ekologiskt och välsmakande kvalitetskött från naturens eget skafferi. 

Mikael Löf, initiativtagare till DeVilda AB
DeVilda AB
Stensta 5, 153 91 Järna
Telefon 072-235 11 97
E-post: butiken@devilda.se
Stöd från EU

DEVILDA AB

DEVILDA AB

DEVILDA AB